អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខ​ភាព​សម្រាប់​ជន​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ងារ​

អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខ​ភាព​សម្រាប់​ជន​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ងារ​

  • អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខ​ភាព​សម្រាប់​ជន​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ងារ​已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/06  Category:ក្នុងស្រុក