ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ចេញ​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ហើយ


ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ចេញ​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ហើយ

កាលបរិច្ឆេទ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ត្រូវ​បាន​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​ប្រកាស​ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ ដោយ​ការ​ប្រកួត​បឋម​តាម​តំបន់​នានា​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧​កុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៤​ខែ​ឧសភា​ឆ្នាំ​២០១៦ ចំណែក​ឯ​ដំណាក់​កាល​ប្រកួត​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ខែ​ឧសភា ដល់​២០​ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៦។ ​ដោយ​ការ​ប្រកួត​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​លក្ខណៈ Home / Away ​និង​ប្រកួត​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ពុធ លើក​លែង​ការ​ប្រកួត​យក​ចំណាត់​ថ្នាក់​ឬ ​ប្រកួត​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍។

ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ចេញ​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ហើយ

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​លក្ខខណ្ឌ ​និង​តំបន់​នានា​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ជម្រុះ៖

 

ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ចេញ​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ហើយ

 

ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ចេញ​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ហើយ

 

ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ចេញ​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ហើយ

 

ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup 2016 ​ចេញ​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់​ហើយ

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ