អាជ្ញាធរអប្សរា ទទួលចំណូលជាង ៦០លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

ភ្នំពេញ ៖ អាជ្ញាធរអប្សរា នៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានប្រកាសថា ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ នេះ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ បានមកទស្សនាប្រាសាទតំបន់អង្គរ ហើយបាននាំថវិកាចូលអាជ្ញា អាជ្ញាធរអប្សរាចំនួន ៦០,០៥៣,៧០០ដុល្លារ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អាជ្ញាធរអប្សរា បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល១២ខែនេះ ភ្ញៀវទេសចរទិញប័ណ្ណមានចំនួន២,១០០,០១៨នាក់ ។

ចំណែកសម្រាប់ខែធ្នូ ភ្ញៀវទេសចរទិញប័ណ្ណមានចំនួន ២២២,៥៨១នាក់  ។ ដោយឡែកចំណូលបាន៦,៤៩៧,២២០ដុល្លារ៕

អាជ្ញាធរអប្សរា ទទួលចំណូលជាង ៦០លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥