រដ្ឋមន្ត្រី​​ការបរទេស​​អ៊ីរ៉ាក់​​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​តេអេរ៉ង់​​

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​អ៊ឺរ៉ាក់ លោក​Ibrahim al –jaafari បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ទីក្រុង​តេអេរ៉ង់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ នៅ​ខណៈពេល​ដែល​វិបត្តិ​រវាង​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត​និង​អ៊ឺរ៉ង់ កំពុង​ធ្លាក់​ចុះ​ធ្ងន់ធ្ងរ។