រាជ​រដ្ឋ​ភិ​បាល​សម្រេច​លុបចោល​ប័ណ្ណបើកបរ​ទោចក្រយានយន្ត​កម្លាំង​ចាប់ពី​១២៥CC​ចុះក្រោម​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្តេចនាយករ​ដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានប្រកាស​សម្រេច​លុប​ចោល​ប័ណ្ណបើកបរ ទោចក្រយានយន្ត ដែលមាន​កម្លាំង​ពី​ចាប់ពី 125 CC ចុះក្រោម មិនចាំបាច់​មាន​ប័ណ្ណបើកបរ​ទៀត​ទេ ៕​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង​លម្អិត​ខាងក្រោម​៖

រាជ​រដ្ឋ​ភិ​បាល​សម្រេច​លុបចោល​ប័ណ្ណបើកបរ​ទោចក្រយានយន្ត​កម្លាំង​ចាប់ពី​១២៥CC​ចុះក្រោម​
រាជ​រដ្ឋ​ភិ​បាល​សម្រេច​លុបចោល​ប័ណ្ណបើកបរ​ទោចក្រយានយន្ត​កម្លាំង​ចាប់ពី​១២៥CC​ចុះក្រោម​