មហាជន​រាប់ពាន់នាក់​ចូលរួម​មិ​ទ្ទិញ​រំលឹក​អនុស្សាវរីយ៍​ខួប​៣៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃជ័យ​ជម្នះ​៧​មករា

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​អង្គ​មិ​ទ្ទិញ​រំលឹក​អនុស្សាវរីយ៍​ខួប​លើក​ទី​៣៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃជ័យ​ជម្នះ​៧ មករា​(៧​មករា​ឆ្នាំ​១៩៧៩-៧ មករា​ឆ្នាំ​២០១៦)​ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​កាលពី​ព្រឹក​មិញ​ក្រោម​វត្តមាន មហាជន​រាប់ពាន់នាក់​រួមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ CPP ផងដែរ ។​

 ថ្ងៃ​៧​មករា គឺជា​ថ្ងៃ​បាន​រំដោះ​ជីវិត​ប្រជាជន និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឲ្យ​រួច​ផុតពី​ក្រញាំ​មច្ចុរាជ​ក្នុង​របប​ប្រ ល័យ​ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដែល​បាន​គ្រប់គ្រង​ប្រទេស​កម្ពុជា​រយះពេល​៣​ឆ្នាំ​៨​ខែ​និង​២០​ថ្ងៃ​៕

មហាជន​រាប់ពាន់នាក់​ចូលរួម​មិ​ទ្ទិញ​រំលឹក​អនុស្សាវរីយ៍​ខួប​៣៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃជ័យ​ជម្នះ​៧​មករា