ទិវា​ជ័យជំនះ​៧​មករា លើក​ទី​៣៧

​ទិវា​ជ័យជំនះ​៧​មករា លើក​ទី​៣៧ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​កាលពី​ព្រឹក​មិញ​នេះ នៅ​ទី​ស្នាក់​កណ្តាល​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។

សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ដូចខាងក្រោម​៖


ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​