អង់គ្លេស​នឹង​បាត់​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ បើ​ហាម ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ មិន​ឲ្យ​ចូល​អង់គ្លេស

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​