បារាំង៖ខួប ១ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារលើ Charlie Hebdo និង Hyper Cacher

៧ មករា ២០១៥-៧ មករា ២០១៦ ថ្ងៃ​នេះ​ជា​ខួប​គម្រប់ ១ឆ្នាំ​គត់​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​វាយប្រហារ​លើ​ទីស្នាក់ការ​ទស្សនាវដ្តី​ត្លុកកំប្លែង Charlie Hebdo និង​ហាងលក់​ទំនិញ​ជនជាតិ​ជ្វីហ្វ Hyper Cacher ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារាំង។ ព្រឹត្តិការណ៍​វាយប្រហារ​នៅ​កន្លែង​ទាំង​ពីរ​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​សរុប​ចំនួន ១៦នាក់ គឺ ១២នាក់​ទាក់ទង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​នៅ Charlie Hebdo និង ៤នាក់​ទាក់ទង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​នៅ Hyper Cacher។ ១ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក នៅ​មាន​ចំណុច​អាដ៍កំបាំង​ជា​ច្រើន​ដែល​គេ​មិន​ទាន់​អាច​បំភ្លឺ​បាន​នៅ​ឡើយ​ទេ។