បារាំង៖បុរស​ខ្មាន់​កាំបិត​ដែល​ប៉ូលិស​បាញ់​សម្លាប់​​មាន​កាន់​​ឯកសារ​អង្គការ​រដ្ឋអ៊ីស្លាម

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង បុរស​ខ្មាន់​កាំបិត​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ប៉ូលិស​បាញ់​សម្លាប់​នៅ​ពី​មុខ​ស្នងការដ្ឋាន​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស​សង្កាត់​ទី១៨ នា​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី៧ មករា ពោល​ចំ​ថ្ងៃ​ដែល​បារាំង​បាន​រៀបចំ​ប្រារព្ធ​ខួប​គម្រប់ ១ឆ្នាំ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​វាយប្រហារ​លើ​ទីស្នាក់ការ​ទស្សនាវដ្តី​ត្លុកកំប្លែង Charlie Hebdo ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី៧ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ និង​ការ​វាយប្រហារ​លើ​ហាងលក់ទំនិញ​របស់​ជនជាតិ​ជ្វីហ្វ Hyper Cacher ក្នុង​ថ្ងៃទី៩ មករា ឆ្នាំ ២០១៥។ ប្រភព​ប៉ូលិស​ឲ្យ​ដឹង​ថា បុរស​ខ្មាន់​កាំបិត​រូប​នោះ​បាន​ព្យាយាម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​អាគារ​មួយ និង​មាន​ជាប់​នឹង​ខ្លួន​នូវ​ក្រដាសស្នាម​ជាមួយ​នឹង​ទង់​អង្គការ​រដ្ឋអ៊ីស្លាម។