ក្រុម ​ISIS រៀបចំ​រថយន្ត​អត្តឃាត​គ្រាប់បែក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​