លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ អតីតសិស្សសាលារចនា (សកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម) ជាច្រើន បានមកជួបជុំពិភាក្សា និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នា ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា អស់រយៈពេលប្រមាណ៥ឆ្នាំ។ ក្នុងចំណោមអតីត សិស្សនៅសាលារចនានេះ គេបានឃើញមានវត្តមាន លោក សយ វិចិត្រ ដែលជា នាយកប្រតិបត្តិ (CEO) មជ្ឈមណ្ឌល ព័ត៌មានដើមអម្ពិល លោក វី ជីវ័ន្ត លោក វង្ស តារារតនា រួមជាមួយបុគ្គលសំខាន់ៗ ជាច្រើននាក់ទៀតផង ។

បើតាមលោក សយ វិចិត្រ នៅថ្ងៃនេះក្រុមអតីតនិស្សិត នៅសាលារចនា ជាច្រើន បានមកជួបជុំគ្នា នៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិពណ៌ និងប្រគំតន្រ្តី ដែលរៀបចំឡើងដោយ លោក ហ៊ុន ម៉ានី ជាប្រធានសហភាព សហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជា (សសយក) ដែលកម្មវិធីនេះប្រារព្ធឡើង នៅពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិក ដោយក្នុងនោះ លោកពិតជា សប្បាយរីករាយ ដែលបានជួបជាមួយ អតីតសិស្សរួមសាលា បានជជែកផ្លាស់ប្តូរ បទពិសោធន៍ គ្នាទៅវិញទៅវិញ៕

លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម

លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម

លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម

លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម

លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម

លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម

លោក សយ វិចិត្រ ជួបជជែក ផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ ជាមួយអតីត មិត្តរួមសាលាក្រហម