មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ដឹង​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជាង​មុន


មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ដឹង​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជាង​មុន

រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​​បាន​ប្រសើរ​ជាង​មុន។ អ្នក​បើក​បរ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព ព្រម​ទាំង​កុមារ​និង​អ្នក​រួម​ដំណើរ​ពី​ក្រោយ​ក៏​ពាក់​ដែរ។

 

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ដឹង​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជាង​មុន

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ដឹង​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជាង​មុន

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ដឹង​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជាង​មុន

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ដឹង​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជាង​មុន

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ដឹង​ថា ប្រជាជន​កាន់​តែ​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជាង​មុន
ក្រោយ​ការ​ប្រកាស​ពី​ការ​អនុវត្ត​​​​​​​​​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្មី​ ​និង​រឹតបន្តឹង​សុវត្ថិភាព​ចរចរណ៍​​​ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ ​២០១៦ ​មក​ ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ប្រើប្រាស់​ផ្លូវ​សាធារណៈ​ហាក់​​មាន​ការ​យល់ដឹង និង​ងាក​មក​គោរព​ច្បាប់​​​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន។ ​​ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​អាច​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​រង​របួស​ក្បាល​ធ្ងន់​ធ្ងរ ៦៩% និង​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ស្លាប់​បាន៤២%។ គេ​រក​ឃើញ​ថា ជន​រង​គ្រោះ​ស្លាប់​ដែល​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ទោ​ចក្រយាន​យន្ត​បាន​ទទួល​ រង​របួស​ក្បាល​៦៩%។

 

 

សូមអាន   ​​ ឈួន វ៉ន់៖ ការ​ដំឡើង​ពិន័យ​គុណ​នឹង​ ៥​មិន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ពុំ​មែន​ជា​ការ​ដាក់​បន្ទុក​លើ​ប្រជាជន​ទេ

 

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា