សម្តេច ហេង សំរិន អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី ចូលសម្តែងការគួរសម

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកសុក្រថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦  សម្តេច ហេង សំរិន បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិកលោក វីលៀម អេហៀត  ដែលទើបតែងតាំងថ្មី ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ធ្វើឡើងនៅវិមានរដ្ឋសភា ៕

សម្តេច ហេង សំរិន អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី ចូលសម្តែងការគួរសម

សម្តេច ហេង សំរិន អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី ចូលសម្តែងការគួរសម