ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

ចុង​ក្រោយ​នេះ ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី តារា​សម្ដែង និង​ជា​អតីត Freshie girl ​មាន​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​មិន​ដាច់ ដោយ​នាង​តែង​ចុះ​ទៅ​ចែក​អំណោយ​ដល់​បង​ប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង រស់ និង​ប្រកប​របរ​តាម​ចិញ្ចើម​ថ្នល់។ កាល​ពី​យប់​មិញ​នេះ ​ក្រុម​នាង​បាន​ចុះ​ចែក​សំលៀក​បំពាក់ និង​អាវ​រងា​ដល់​ជនអនាថា​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែងជា​ថ្មី នៅ​ម្ដុំ​ស្តុប Intercon ផ្សារ​ដើម​គរ ផ្សារ​អូឡាំពិក វត្ត​មហា​មន្ត្រី វត្ត​សំពៅ​មាស ផ្សារ​អូរឫស្សី ផ្សារ​ចាស់ ផ្សារ​រាត្រី មាត់​ទន្លេ វត្ត​ឧណ្ណា​លោម និង​ផ្សារ​កណ្ដាល។ ក្រុម​ការងារ Sabay ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​សប្បុរស​មួយ​ចំនួន​របស់​នាង៕

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

 

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

ឆ្មក់​បាន​សកម្មភាព​ស្រី​ស្អាត ហង្ស ម៉ារីនី ចែក​សំលៀកបំពាក់​ដល់​ជន​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី