មេចុងភៅម្ហូបចិន-Chef (Chinese Food)-厨师

Company

China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.   

type

Public Limited Company

Industry

Wholesale/Retail

employees

>200

Location

Provinces

Level

Fresh Graduate

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

1

Industry

Food & Beverages

Salary

Negotiable

Qualification

Associate's Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Fair   

Age

~

Location

Siem Reap;

Publish Date

Jan-04-2016

Closing Date

Feb-03-2016
  ធ្វើម្ហូបចិនសំរាប់បុគ្គលិក
  -មានការទទួលខុសត្រូវលើការងារ
-មានបទពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបចិនយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ
-រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងប្រឹងប្រែងធ្វើការ
-កាយសម្បទាមាំមួន

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

(855) 63 765 864 / 93 392 928

Email

[email protected]

Website

http://www.cdfg.com.cn / www.cdf-cambodia.com

Address

Phnom penh: #58, Street 337, Sangkat Boeng Kok 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh and Siem Reap: #755 WattBo Road, Banteiychas Village, SLOR KRAM Commune, Siem Reap City, Siem Reap Province