ទស្សនា ភ្លើងពណ៌ជាង ១៨លានអំពូល នៅកោះហៃណាន របស់ចិន

ហៃកូវ៖ ទីក្រុងហៃកូវ នៃកោះហៃណាន ដែលជាខេត្តដីកោះដ៏ធំបំផុត របស់ចិន ត្រូវបាន គ្រប ដណ្តប់ដោយភ្លើងពណ៌ចំរុះ ជាង ១៨ លានអំពូល ចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីមកម្ល៉េះ។ ភ្លើង ពណ៌ ដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយនេះ បានទាក់ទាញមនុស្សម្នា មកទស្សនា និង ថតរូបកម្សាន្ត យ៉ាងច្រើនកុះករ ជារៀងរាល់រាត្រីជាងមួយសប្តាហ៍ទៅហើយ។

ចង់ដឹងថា ទិដ្ឋភាពភ្លើងពណ៌ ទាំង ១៨ លានអំពូលនោះ ដូចម្តេច សូមទស្សនារូបភាពទាំង ឡាយខាងក្រោមនេះ៖

ទស្សនា ភ្លើងពណ៌ជាង ១៨លានអំពូល នៅកោះហៃណាន របស់ចិន

ទស្សនា ភ្លើងពណ៌ជាង ១៨លានអំពូល នៅកោះហៃណាន របស់ចិន

ទស្សនា ភ្លើងពណ៌ជាង ១៨លានអំពូល នៅកោះហៃណាន របស់ចិន

ទស្សនា ភ្លើងពណ៌ជាង ១៨លានអំពូល នៅកោះហៃណាន របស់ចិន