ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ហាងកាហ្វេមួយកន្លែង បានធ្វើឲ្យ មនុស្សជាច្រើន ជាពិសេសគឺ ប្រុសៗតែម្តង មានការភ្ញាក់ផ្អើល និងជ្រួលជ្រើមខ្លាំង ខណៈហាងកាហ្វេនោះ យកសុទ្ធតែស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ។

ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថា ហាងកាហ្វេនោះ មានឈ្មោះថា “Cafe Miss Cutie” ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Garden Grove រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក មានលក់កាហ្វេ ភេសជ្ជៈ និងបង្អែម ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ខណៈអ្នករត់តុ សុទ្ធតែស្រីស្អាត ស្លៀកក្នុងឈុតប៊ីគីនី យ៉ាងសិចស៊ី បញ្ចេញដើមទ្រូង ដ៏ទ្រលុកទ្រលុន និងដងខ្លួន ដ៏គួរឲ្យចង់គយគន់ របស់ពួកនាង។

យ៉ាងណាមិញ ហាងកាហ្វេ “Cafe Miss Cutie” នេះ កំពុងមានឈ្មោះល្បីល្បាញ នៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណែត ដោយមាន អ្នកប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណែតជាច្រើន ជ្រួលជ្រើម ចង់ទៅភ្លក់រសជាតិ នៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះ ទៀតផង៕

តោះ! ទៅទស្សនាអ្នកបម្រើស្រី ដ៏សិចស៊ី ក្នុងហាងកាហ្វេនោះ ទាំងអស់គ្នា៖

ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ
ព្រឺរោម! ហាងកាហ្វេ មួយកន្លែង យកសុទ្ធតែ ស្រីស្អាត ស្លៀកឈុតប៊ីគីនី មករត់តុ

ប្រភព ៖

ដោយ ៖ ប៊ី

ខ្មែរឡូត