សែន រ៉ា​ដេ​ត ក្លាយ​ម្ចាស់​ខ្សែក្រវាត់ ណាហ្គា​វើ​ល ខណៈ​កម្ពុជា ២ រូប​ចាញ់​បរទេស

ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​