វៀតណាម​ចោទ​ចិន​ថា​ចុះចត​យន្តហោះ​លើ​កោះ​របស់​ខ្លួន

ជម្លោះ​ដែន​កោះ​​ និង​ដែន​សមុទ្រ​រវាង​ចិន​​ និង​វៀតណាម​នៅ​តែ​ជា​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅឡើយ។​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​​៣​មករា ​យន្តហោះ​ចិន​មួយ​​ បាន​ធ្វើការ​ចុះចត​សាកល្បង​នៅ​លើ​កោះ​ហ្វ៊ីយេរី​ក្រូស (Fiery Cross) ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​ប្រជុំ​កោះ​សប្រាតលៃ (Spratleys)​  ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង។អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ បាន​ធ្វើការ​ទាមទារ​ឲ្យ​ចិន​ ធ្វើ​ការ​ពន្យល់​ ចំពោះ​ការ​ដែល​ចិន​ ហ៊ាន​ចុះចត​យន្តហោះ​ លើ​ដែន​អធិបតេយ្យភាព​​ របស់​វៀតណាម។