កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត


កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

Liu Yifei , Fan Bingbing និង Vicki Zhaowei ​ជា​ដើម គឺ​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​កំពូល​តារា​សម្ដែង​ប្រចាំ​ប្រទេស​ចិន ដោយ​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​រាប់​ពាន់​នាក់។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ មិនមែន​ល្បី​តែ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​នោះ​ទេ សូម្បី​តែ​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​ដែល​មាន​តារា Hollywood ​ជា​ច្រើន​នោះ ក៏​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ជា Fan ​ផ្កាប់​មុខ​របស់​ពួកគេ​ដែរ។

 

ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​កុមារភាព​របស់​តារា​ស្រី​ទាំង​អស់ ព្រឹក​នេះ Sabay ​សូម​លើក​យក​រូបភាព​ពី​ក្មេង​ដើម្បី​ឱ្យ​ប្រិយមិត្ត​បាន​មើល​ជា​ការ​កម្សាន្ត៖

 

Liu Yifei

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Eva Huang

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Fan Bingbing

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Gao Yuanyuan

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Li Bingbing

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Vicki Zhaowei

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Xu Jinglei

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Zhang Liyin

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Zhang Ziyi

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Zhou Xun

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Cecilia Cheung

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Charlene Choi

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Gillian Chung

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Kelly Chen

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Maggie Cheung

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Barbie Hsu

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

Ariel Lin

 

កំពូល​តារា​ស្រី​នៅ​ចិន ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​តាំង​ពី​កំណើត

 

​ប្រែ​សម្រួល៖ មុន្នី រម្យ
ប្រភព៖ mth