យុវជន ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ពី​បទ​គំរាម​សម្លាប់​លោក​ហ៊ុន សែន តាម​Facebook

យុវជន​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន និង​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨​ មករា​នេះ ​បន្ទាប់​ពី​បាន​បទ​គំរាម​សម្លាប់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ហ៊ុន សែន តាម​បណ្តាញ​សង្គម Facebook​។ យុវជន​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់​ធំ​រូប​នេះ កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​សាក​សួរ​របស់​ព្រះរាជាអាជ្ញាធរ​ តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅ​ឡើយ។