លឹង្គធំពេក ជះឥទ្ធិពល អាក្រក់ដល់ ដៃគូ

សុខភាព៖ ក្នុងសកម្មភាពភាពយន្តសិច មើលទៅមនុស្សស្រី ស្រែកយំ ស្រែកថ្ងូរ បង្ហាញពីអាការៈឈឹចាប់ ពេលដែលបុរសស៊កលិង្គ យ៉ាងគំហុកនោះ ជាពិសេស នៅពេលដែលមនុស្សស្រី ជួបបុរសដែលមានលឹង្គធំពេក ។ មនុស្សស្រីភាគច្រើនបានគិតថា លឹង្គបុរសកាន់តែធំ កាន់តែធ្វើឲ្យនាងស្រួល ក្នុងសេចក្តីសុខផ្លូវភេទ ប៉ុន្តែការគិតនោះ វាគ្រាន់តែជ្រុងតែប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភព fashionbuzz បានចុះផ្សាយថា  នារីដែលជួបបុរសលឹង្គធំ នឹងធ្វើឲ្យនាងមានការឈឺចាប់ ក្រោយពេលរួមរ័ក ដោយនោមមក ឡើងក្រហាយ  បញ្ជាក់ថា សាច់ផ្នែកណាមួយ នៃយោនីរបស់នាង បានដាច់រលាត់ និងហូរឈាមទៀតផង ដែលបណ្តាលឲ្យ ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនារី  អ្វីដេលបុរសគួរធ្វើ ត្រូវប្រើការបោសអង្អែល ឲ្យបានយូរបន្តិចទៅកាន់ដៃដូរ ដើម្បីឲ្យយោនី របស់មនុស្សស្រី មានសំណើម ដោយបើកទទួលយក ទំហំលឹង្គបាន។

មនុស្សប្រុស ដែលមានលឹង្គធំ បំផុត ពិបាកបំផុតក្នុងការ ស្វែងរកស្រោមអនាម័យ ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្លូវភេទ ហើយមនុស្សប្រុស លឹង្គធំបំផុតនេះទៀតសោត មិនមែនជាតម្រូវការ របស់មនុស្សស្រីភាគច្រើនឡើយ។ ចឹងមិនប្រាកដថា បុរសមានលឹង្គតូច មិនត្រូវប៉ាន់នោះទេ គឺឲ្យតែចេះស្តាយ៍ ក្នុងការរួមរ័ក ទៅក៏ធ្វើឲ្យដៃគូ ដកចិត្តមិនបានដូចគ្នា៕

លឹង្គធំពេក ជះឥទ្ធិពល អាក្រក់ដល់ ដៃគូ