ការបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មានការកើនឡើងលើសការរំពឹងទុកកាលពីខែ ធ្នូ កន្លងទៅ

សេ​ដ្ឋ​កិ​ច្ច​រ​ប​ស់​ស​ហ​រ​ដ្ឋ​អា​មេ​រិ​ក បា​ន​ប​ង្កើ​ត​កា​រ​ងា​រ​ប្រ​មា​ណ​ជា ២៩២ ០០០ ក​ន្លែ​ង​កា​ល​ពី​ខែ ឆ្នូ ក​ន្ល​ង​ទៅ​នេះ​ ពោ​ល​គឺ​ច្រើ​ន​ ជា​ង​កា​រ​រំ​ពឹ​ង​ទុ​ក​ចំ​នួ​ន ៩២ ០០០ ក​ន្លែ​ង​។ ប​ន្ថែ​ម​ពី​លើ​នេះ​ក្រ​សួ​ង​កា​រ​ងា​រ​អា​មេ​រិ​ក បា​ន​ឱ្យ​ដឹ​ង​ដែ​រ​ថា​ សេ​ដ្ឋ​កិ​ច្ច​រ​ប​ស់​ស​ហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិ​ក បា​ន​ប​ង្កើ​ត​កា​រ​ងា​រ ៥០ ០០០ ក​ន្លែ​ង ច្រើ​ន​ជា​ង​កា​រ​ព្យា​ក​រ​ណ៍ នៅ​ច​ន្លោះ​ខែ​ តុ​លា​ និ​ង ខែ វិ​ច្ឆិ​កា​។ ស្ថានបែបនេះ គឺមានពាក់ព័ន្ធជាសារវន្ត ទៅនឹងវិស័យសេវ៉ាកម្ម ខណៈដែល ការងារក្នុង វិស័យរ៉ែ និង ប្រេង នៅ​តែ​ប​ន្ត​ជួ​ប​ហា​និ​ភ័​យ ក្នុងបរិបទនៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃវត្ថុធាតុដើម​ដោយ​គិ​ត​ជា​ស​រុបក្នុងឆ្នំា ២០១៥ ការងារក្នុង វិ​ស័យ​ឧ​ស្សា​ហ​ក​ម្ម​រ៉ែ និង ប្រេង បានបាត់បង់ចំនួន ១២៩ ០០០ កន្លែង។ អាត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើ ស្ថិត នៅ​ក្នុ​ង​ក​ម្រិ​ត​ថេរ ៥% ឬ ស្មើនឹង ៧,៩ លាននាក់ ដែល នេះគឺជាកម្រិត ទាបមួយ […]

  • ការបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មានការកើនឡើងលើសការរំពឹងទុកកាលពីខែ ធ្នូ កន្លងទៅ已关闭评论
  • 14 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/09  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: