សន្និបាត​ថ្ងៃ​ដំបូង​របស់​បក្ស​កាន់​អំណាច​ផ្ដោត​​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​ឆ្នាំ​២០១៧

«ការ​​អនុវត្ត​​ផែន​​ការ​​ឆ្ពោះ​​ទៅ​​កាន់​​ការ​​បោះ​​ឆ្នោត​​ជ្រើស​​រើស​​សមាជិក​ ក្រុម​​ប្រឹក្សា​​ឃុំ​​សង្កាត់ អាណត្តិ​​ទី៤​​ឆ្នាំ​​២០១៧» គឺ​​ជា​​របៀប​​វារៈ​​សំខាន់​មួយ​​ក្នុង​​ចំណោម​​របៀប​​វារៈ​​ពីរ​ផ្សេង​​ទៀត​ដែល​សមាជិក​​គណៈ​​កម្មា​ធិការ​​កណ្ដាល​​របស់​​គណបក្ស​​ប្រជាជន​​កម្ពុជា​​ជួប​​ជជែក​គ្នា​សម្រាប់​​ថ្ងៃ​​ដំបូង​​នៃ​​សន្និ​បាត​​ប្រចាំ​​ឆ្នាំ​​ដែល​​មាន​ សមាជិក សមាជិកា របស់​​បក្ស​អ្នក​​ចូល​រួម​ចំនួន​​១៤៩៦​​រូប។