លោក ម៉ម សូណង់ដូ ដឹកនាំមន្រ្តី ក្រោមឱវាទ ចុះត្រួតពិនិត្យ ស្នាក់ការកណ្តាល បក្សខេត្តក្រចេះ

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានគណបក្ស សំបុកឃ្មុំ សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ លោក ម៉ម សូណង់ដូ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមករាឆ្នាំ២០១៦នេះ បានដឹកនាំមន្រ្តីក្រោមឱវាទ ចុះត្រូតពិនិត្យមើលទីស្នាក់ការកណ្តាល របស់បក្សនៅសង្កាត់អូរឫស្ស៊ី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម ចំនួន៤៥នាក់៕

លោក ម៉ម សូណង់ដូ ដឹកនាំមន្រ្តី ក្រោមឱវាទ ចុះត្រួតពិនិត្យ ស្នាក់ការកណ្តាល បក្សខេត្តក្រចេះ

លោក ម៉ម សូណង់ដូ ដឹកនាំមន្រ្តី ក្រោមឱវាទ ចុះត្រួតពិនិត្យ ស្នាក់ការកណ្តាល បក្សខេត្តក្រចេះ

លោក ម៉ម សូណង់ដូ ដឹកនាំមន្រ្តី ក្រោមឱវាទ ចុះត្រួតពិនិត្យ ស្នាក់ការកណ្តាល បក្សខេត្តក្រចេះ