ឈុត​មួយ​ដែល​ Shin Sekyung ​ហ៊ាន​ដោះ​ខោ​ក្នុង​ចេញ​កំពុង​ល្បី​ពេញ​អ៊ីនធឺណិត


ឈុត​មួយ​ដែល​ Shin Sekyung ​ហ៊ាន​ដោះ​ខោ​ក្នុង​ចេញ​កំពុង​ល្បី​ពេញ​អ៊ីនធឺណិត

តារា​សម្ដែង​ស្រី​ និង​ជា​តារាម៉ូដែល​កំពុង​ទទួល​ការ​គាំទ្រ​ច្រើន​ នាង Shin Sekyung ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ចំហមាត់ ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ព្រោះតែ​ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ថ្មី​របស់​នាង​ដោយ​បាន​​សម្ដែង​រួម​គ្នា​ជាមួយ​សមាជិក​ក្រុម​ Big Bang គឺ​ TOP​។

 

ឈុត​មួយ​ដែល​ Shin Sekyung ​ហ៊ាន​ដោះ​ខោ​ក្នុង​ចេញ​កំពុង​ល្បី​ពេញ​អ៊ីនធឺណិត
 
វា​ជា​រឿង​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ត្រង់​ថា​ Shin Sekyung ​​ពី​មុន​មក​មិន​ដែល​ហ៊ាន​ថត​ស្រាត ឬ​ចេញ​សាច់​ស្រើបស្រាល​ក្នុង​អាជីព​របស់​នាង​ឡើយ តែ​ពេល​នេះ​ឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង Tazza 2 គេ​ឃើញ​ Shin Sekyung ​​ហ៊ាន​ដោះ​ខោ​ក្នុង​ បង្ហាញ​សាច់​ពី​ចំហៀង​ដ៏​សិច​ស៊ី​ទៅ​វិញ​។

 

ឈុត​មួយ​ដែល​ Shin Sekyung ​ហ៊ាន​ដោះ​ខោ​ក្នុង​ចេញ​កំពុង​ល្បី​ពេញ​អ៊ីនធឺណិត

 
ប្រភព​៖ koreaboo