អ្នក​ដែល​និយម​ចូលចិត្ត​ញុំា អាហារ​បំពង ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះដូង​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​

មនុស្ស​ដែល​និយម​ទទួលទាន​អាហារ​បំពង និង​ភេសជ្ជៈ​មាន​ជាតិ​ស្ករ​ច្រើន មាន​អត្រា ៥៦ ភាគរយ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​បេះដូង​ជាង​អ្នក​ទទួលទាន​សុខភាព​។ ​នេះ​បើ​យោងតាម​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​អាមេរិក​បាន​បង្ហើប​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី ថ្ងៃ​ចន្ទ​កន្លងមក​។​បើតាម​ព្រឹត្តិបត្រ Circulation AHA ឲ្យ​ដឹងថា ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នេះ​ចំណាយពេ