ស​ហ​ព័ន្ធ​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​រ​ក​ម្ពុ​ជា​ ប​ង្កើ​ត​ពិ​ធី​បុ​ណ្យ​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​ក​ម្ពុ​ជា ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ ២០១៦

ពិ​ធី​បុ​ណ្យ​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​រ​ក​ម្ពុ​ជា​ឆ្នាំ​២០១៦ ​នឹ​ង​ត្រូវ​រៀ​ប​ចំ​ឡើ​ង​ចា​ប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៤ ដ​ល់ ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ​ឯ​ស​ណ្ឋា​គារ​សុ​ខា​ភ្នំ​ពេ​ញ នេះ​យោ​ង​តា​ម​សេ​ច​ក្តី​ជូ​ន​ដំ​ណឹ​​ង ដោ​យ​ស​ហ​ព័ន្ធ​ស្រូវ​អ​ង្ក​រ​ក​ម្ពុ​ជា​ ។ ពិធីបុណ្យស្រូវអង្ករ២០១៦នេះ នឹងត្រូវអនុញ្ញាតិចូលទស្សនា ដោយ សេរី នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា រីឯ ថ្ងៃទី ២៥ និង ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ មករា គឺសម្រាប់តែ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតិ  និង បានចុះឈ្មោះ តែប៉ុណ្ណោះ ។ ពិធីបុណ្យស្រូវអង្ករកម្ពុជា២០១៦គឺជាវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជា លើក ទី៥ នឹង​ក្លា​យជា​ប្រ​យោ​ជ​ន៍​ស​ម្រា​ប់​អ្នក​ដែ​ល​បា​ន​ចូ​ល​រួ​ម​ដូច​ជា​​៖​មា​ន​ឱ​កាសបានជួបជាមួយនិង អ្នកជំនាញការ និង រកស៊ីក្នុងវិស័យស្រូវ អង្ករជាតិ និង អន្តរជាតិ ។ បានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីប្រកួតស្រូវអង្ករប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា  ការសម្តែងសិល្បះ និងរបាំជាច្រើនប្រភេទ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹ​ង​វិ​ស័​យ​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​រ​ថែ​ម​ទៀ​ត​​។ ជាមួយគ្នានោះក៏បាន​ទ​ស្ស​នា​កា​រប្រកួតមុខម្ហូប ដែ​ល​ផ​លិ​ត​ចេ​ញ​ពី​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​រ​ ដោយសមាគមចុងភៅ ព្រមទាំងបាន ភ្លក់មុខម្ហូប ខ្មែរជាច្រើនមុខដោយសេរី និង […]