ក្រុម​រាជាណាចក្រ​នៅ​តំបន់​ឈូង​សមុទ្ទ​ពែក្ស​គាំទ្រ​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត​ក្នុង​ជម្លោះ​ជាមួយ​អ៊ីរ៉ង់

រាជាណាចក្រ​អារ៉ាប​នៅតំបន់​ឈូង​សមុទ្ទ​ពែក្ស​ទាំង​អស់​ បាន​បង្ហាញ​សាមគ្គីភាព​ និង​ការ​គាំទាំង​ស្រុង​លើ​​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត​ ក្នុង​ជម្លោះ​ជាមួយ​អ៊ីរ៉ង់។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ក្រុម​ប្រឹក្សា​សហប្រតិបត្តិការ​ឈូង​សមុទ្ទ​ពែក្ស​ គំរាម​នឹង​ចាត់​វិធានការ​​បន្ថែម​លើ​តេហេរ៉ង់​ទៀត ប្រសិន​បើ​អ៊ីរ៉ង់​មិន​ព្រម​បញ្ឈប់​សកម្មភាពហិង្សាបំពាន​លើ​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត​ទេ។