ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្ដិការ​ណ៏​សង្គម

រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​សម្រេច​ទទួល​ស្គាល់​ការ​កាន់​កាប់​ជាក់​ស្តែង​នូវ​យាន​យន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​ ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ពី​ម្ចាស់​​ដើម

ព័ត៌​មាន​ល​ម្អិត​នឹង​ផ្សាយ​ជូន​លើ​ទំព័រ​កាសែត​កោះ​សន្តិ​ភាព