សម្តេចតេជោ​សម្រេច​ ព្យួរចោល ការជាប់ពន្ធ​លើ​បន្ទុក ផ្ទេរ​មរតកពី ឪពុក-ម្តាយ ទៅកូនពី​បងទៅប្អូន

ភ្នំពេញ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានប្រកាសសម្រេច ព្យួរចោល ការជាប់ពន្ធលើបន្ទុកផ្ទេរមរតក ពីឪពុក-ម្តាយ ទៅឲ្យកូន, ពី បងទៅឲ្យប្អូន។

ការថ្លែងសំរេចរបស់សម្តេចនេះ  បានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ មករា នាកោះពេជ្រ។ នេះបើយោងតាមបណ្តាញ ទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក លោក កឹម គុណវឌ្ឍន៍ អគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិ៕

សម្តេចតេជោ​សម្រេច​ ព្យួរចោល ការជាប់ពន្ធ​លើ​បន្ទុក ផ្ទេរ​មរតកពី ឪពុក-ម្តាយ ទៅកូនពី​បងទៅប្អូន