ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​បន្តខិតខំ​អភិវឌ្ឍន៍​ ប្រទេសជាតិ​អោយកាន់តែ​រីកចម្រើន​ (មានវិដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ តាមប្រព័ន្ឋសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ចេញផ្សាយនៅមុនបន្តិច បានសរសេរថា ការអភិវឌ្ឍផ្លូវជាតិ លេខ ៦A គឺបានសម្រួលដល់ ការធ្វើដំណើររបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករ កាន់តែងាយស្រួលនិងប្រសើរជាងមុន។

សម្តេចបញ្ជាក់ថា ផ្លូវស្ពានកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ ដែលធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋរីករាយ ចំពោះសមិទ្ឋផលទាំងអស់នេះ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងបន្តខិតខំអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសជាតិអោយកាន់តែ រីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀត៕

/

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​បន្តខិតខំ​អភិវឌ្ឍន៍​ ប្រទេសជាតិ​អោយកាន់តែ​រីកចម្រើន​ (មានវិដេអូ)

ផ្លូវជាតិលេខ ៦A កាន់តែធំទូលាយ

ការអភិវឌ្ឍផ្លូវជាតិលេខ ៦A គឺបានសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករ កាន់តែងាយស្រួលនិងប្រសើរជាងមុន ។ ផ្លូវស្ពានកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ ដែលធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋរីករាយ ចំពោះសមិទ្ឋផលទាំងអស់នេះ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តខិខំអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិអោយកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀត ។

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Saturday, January 9, 2016