ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ សិស្សានុសិស្ស​នៃ​សាលាបឋមសិក្សា Hangzhou ក្នុង​ខេត្ត Zhejiang របស់ ប្រទេស​ចិន បានរៀបចំ​នូវ​ការប្រឡងប្រជែង​មួយ ដែល​ត្រូវបាន​ពួកគេ​ស្គាល់​ថា «​ការប្រឡង ប្រជែង​ចម្លង​ស្នាដៃ​» ។ ក្នុងការ​ប្រឡង​នេះ គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នកចូលរួម ត្រូវ​ចម្លង​នូវ​ស្នាដៃ​គំនូរ​ល្បីៗ​នៅ លើ​ពិភពលោក ដោយ​យក​ខ្លួនឯង​ធ្វើជា​គំនូរ​សម្រាប់​ការបង្ហាញ ឬ​យក​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​ទៀត​មក​ធ្វើជា តំណាង​ក៏បាន ។​

​ចង់ដឹងថា​តើ​ពួកគេ​ធ្វើបាន​យ៉ាងម៉េច​ខ្លះ​នោះ ទស្សនាវដ្ដី «​ប្រជាប្រិយ​» សូម​បង្ហាញ​នូវ​រូបភាព​ខ្លះៗ នៃ​ការប្រឡងប្រជែង​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

ប្រទេស​ចិន ប្រឡងប្រជែង​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​គំនូរ​ល្បីៗ​លើ​លោក​

​តើ​អ្នក​ពេញចិត្ត​រូបគំនូរ​ណាខ្លះ​? ខេមរា​