សន្និបាត​ CPP ​ពីរ​ថ្ងៃ៖ លោក​ ហ៊ុន សែន ផ្ដល់​ដំណោះស្រាយ​ផង​ព្រមាន​ផង​

សន្និបាត​គណៈកម្មាធិការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ បាន​បិទបញ្ចប់​ហើយ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​១០​ធ្នូ​នេះ​។ ជា​ការ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​សន្និបាត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នេះលោក ហ៊ុន សែន ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​គណបក្ស​ បាន​ផ្តល់​នូវ​ដំណោះស្រាយ​ផង​ និង​វិធានការ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ផង។