មុន​​នេះ​​បន្តិច វី ស្រីខួច ផ្ដួល​កីឡា​ការិនី​បារាំង​ត្រឹម​ទឹក​ទី២ នៅ​ប្រទេស​ថៃ​


មុន​​នេះ​​បន្តិច វី ស្រីខួច ផ្ដួល​កីឡា​ការិនី​បារាំង​ត្រឹម​ទឹក​ទី២ នៅ​ប្រទេស​ថៃ​

កីឡា​ការិនី​ប្រដាល់​សាកល​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា វី ស្រីខួច បាន​បង្ហាញ​ភាព​ខ្លាំង​ផ្ដួល​កីឡា​ការិនី​រូប​ស្រស់​របស់​ប្រទេស​បារាំង Aiyada Verpoest ត្រឹម​ទឹក​ទី​២ នៃ​ការ​ប្រកួត​​​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ​​លើ​សង្វៀន​ដាក់​ទ្រុង Full Metal Dojo នៅ​ខេត្ត​ភូកេត ប្រទេស​ថៃ កាល​ពី​មុន​នេះ​បន្តិច។

 

មុន​​នេះ​​បន្តិច វី ស្រីខួច ផ្ដួល​កីឡា​ការិនី​បារាំង​ត្រឹម​ទឹក​ទី២ នៅ​ប្រទេស​ថៃ​

 

មុន​​នេះ​​បន្តិច វី ស្រីខួច ផ្ដួល​កីឡា​ការិនី​បារាំង​ត្រឹម​ទឹក​ទី២ នៅ​ប្រទេស​ថៃ​

 

អត្ថបទៈ គង់ វិសាល