ប៉ាគីស្ថាន​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​តាលីបង់​ដែល​ព្រមចូល​ចរចា​ជាមួយ​អាហ្វហ្កានីស្ថាន

ប៉ាគីស្ថាន នឹង​បង្ហាញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ ​តាលីបង់ ដែល​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​តុចរចា​សន្តិភាព​ជា​ថ្មី​ជាមួយ​អាហ្វហ្កានីស្ថាន នា​ឱកាស​ជំនួប​ប្រជុំ​ចតុភាគី ប៉ាគីស្ថាន អាហ្វហ្កានីស្ថាន ចិន និង​អាមេរិក នៅ​ទីក្រុង​អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ១១​មករា។ នេះ​បើ​តាម​ប្រភព​ព័ត៌មាន​ផ្លូវការ​ផ្តល់​ដោយ​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​អាហ្វហ្កានីស្ថាន​និង​ប៉ាគីស្ថាន។