ក្រសួង​អប់រំ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាប​ត្រ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ លើកមុខ​ជំនាញ អក្សរសាស្ត្រ រដ្ឋបាល​ធុរកិច្ច និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​លីង​ណាន នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៦-២០១៧​។ នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​៕ សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ទាំងស្រុង​ខាងក្រោម​៖

ក្រសួង​អប់រំ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាប​ត្រ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​