អភិបាលក្រុង​ព្រះសីហនុ​៖ បើ​បង្ក្រាប​ទីតាំង​ល្បែង​បាញ់​ត្រី​មិនបាន ខ្ញុំ​នឹង​ចេញពី​តំណែង​

ចា​រលើ​ជញ្ជាំង​គុក​«​រស់​ដើម្បី​ជាតិ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្ញុំ​»​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ ប៉ែន សុវណ្ណ មាន​ទឹកចិត្ត​រស់​បន្ត​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ក្លាយជា​កាតព្វកិច្ច​របស់​សិស្ស​បឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក​ខាងកើត​