វីដេអូ ស្តីពី ផ្សារ​ទួល​ទំពូង​បានផ្តល់​នូវ​មុខរបរ ការងារ ដែល​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ យ៉ាងច្រើន​

ភ្នំពេញ: ​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បាន​បង្ហោះ វីដេអូ ស្តីពី ផ្សារ​ទួល​ទំពូង​បានផ្តល់​នូវ​មុខរបរ ការងារ និង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​។

​វីដេអូ នោះបាន​បង្ហាញថា ផ្សារ​ទួល​ទំពូង​ក៏​ជា​ផ្សារ​ដែល​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ យ៉ាងច្រើន​ក្នុង​មួយឆ្នាំៗ ។ សន្តិភាព គឺ​បាន​ផ្តល់នូវ​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង​ដល់​កម្ពុជា​៕​

ផ្សារទួលទំពូង

Video: ផ្សារទួលទំពូងបានផ្តល់នូវមុខរបរ ការងារ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើង។ ផ្សារទួលទំពូងក៏ជាផ្សារដែលទាក់ទាញទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំៗ ។ សន្តិភាពគឺបានផ្តល់នូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់កម្ពុជា។

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Sunday, January 10, 2016