ឌី វិជ្ជា ​​ក្លាយ​ជា​​តំណាង​ FFC ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ភ្នាក់​ងារ​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​ពី​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​


ឌី វិជ្ជា ​​ក្លាយ​ជា​​តំណាង​ FFC ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ភ្នាក់​ងារ​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​ពី​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​

លោក ឌី វិជ្ជា ​ ​ត្រូវ​បាន​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​តែង​តាំង​ជា​អ្នក​តំណាង​​ឲ្យ​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​សម្រាប់​​​កិច្ច​ការ​ជា​មួយ​ភ្នាក់​ងារ​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​ទាក់​ទង​នឹង​សកម្មភាព​បាល់ទាត់​នៅ​កម្ពុជា។ ការ​តែង​តាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​កាល​​​ពី​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ តទៅ។

 

 

​​លោក​ ឌី វិជ្ជា​ ជា​ប្រធាន​ក្លឹប​បាល់ទាត់​ស្វាយ​រៀង​ និង​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​របស់​សហព័ន្ធ​កីឡា​​បាល់​ទាត់​កម្ពុជា​៕

 

ឌី វិជ្ជា ​​ក្លាយ​ជា​​តំណាង​ FFC ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ភ្នាក់​ងារ​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​ពី​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​

 

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​