អ្នកជំនាញ៖ មានព្រំដែន ច្បាស់លាស់ជា កិច្ចការចាំបាច់ សម្រាប់មនុស្ស ជំនាន់ក្រោយ

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីលោកបណ្ឌិតសុខ ទូចប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនៃ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ដែលមានបេសកម្ម ចុះស្រាវជ្រាវ បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ មួយរយៈពេលកន្លង មកនោះនៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានលើកឡើងថា ការមានបង្គោលព្រំដែន ជាក់លាក់មួយជាកិច្ចការ ចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

លោកបានលើកឡើង នៅក្នុងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុក ផ្ទាល់ខ្លួនថា “សូម្បី១ ម៉ែត្រក៏ វៀតណាមកេងចំណេញដែរ ដូចនេះ ការមានព្រំដែន ជាក់លាក់មួយ គឺជាកិច្ចការចាំបាច់បំផុត សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ”៕

អ្នកជំនាញ៖ មានព្រំដែន ច្បាស់លាស់ជា កិច្ចការចាំបាច់ សម្រាប់មនុស្ស ជំនាន់ក្រោយ

អ្នកជំនាញ៖ មានព្រំដែន ច្បាស់លាស់ជា កិច្ចការចាំបាច់ សម្រាប់មនុស្ស ជំនាន់ក្រោយ