មន្ត្រីឥណទានជាច្រើននាក់

Company

FEDA Finance Plc.   

type

Private Limited Company

Industry

Banking & Finance

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Fresh Graduate

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Banking/Insurance

Hiring

100

Industry

Banking & Finance

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English-- Good   

Age

25 ~ 35

Location

Kampot; Kampong Cham; Kandal; Takeo; Takhmao;

Publish Date

Jan-11-2016

Closing Date

Feb-09-2016
   រៀបចំផែនការផ្តល់និងប្រមូលឥណទានប្រចាំឆ្នាំនិងប្រចាំខែ
 ជ្រើសរើសភូមិឬទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរដើម្បីផ្តល់ឥណទាន
 កំណត់ ផ្សព្វផ្សាយ និងទាក់ទាញអតិថិជនគោលដៅមកប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថាន
 ពិនិត្យ វាយតំលៃសំណើ និងផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនព្រមទាំងប្រមូលប្រាក់សងពីអតិថិជន
 បង្វិលសាច់ប្រាក់ទៅអោយបេឡាករ និងបំពេញឯកសារគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាលកំរិតបេឡាភូមិ
 តាមដានការប្រើប្រាស់ទុនរបស់អតិថិជន និងដោះស្រាយបញ្ហានានា
   មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង ឬ ទុតិយភូមិ
 ជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឯកទេសពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានចំណេះល្អបង្គួរលើ ការទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ ការលក់ សេវាកម្មអតិថិជន និងការផ្តល់ឥណទាន
 ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ មានភាពវាងវៃ និងទិសដៅអាពីពត្រឹមត្រូវ
 ជាមនុស្ស រួសរាយ រាក់ទាក់ និងចូលចិត្តកិច្ចការទំនាក់ទំនង
 មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំរើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Chann Sokhsoeung

Phone

088 39 17 007 / 015 333 247

Email

[email protected]

Website

Address

Street 02, Deum Kor Village, Sangkat Deum Mien, Krung Takhmao, Kandal Province
  F.E.D Application Form.pdf CO_Annoucement for FED.docx