បេឡាធិការសាខា​ 06​ នាក់

Company

FEDA Finance Plc.   

type

Private Limited Company

Industry

Banking & Finance

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Fresh Graduate

Term

Full Time

Year of Exp.

0

Function

Banking/Insurance

Hiring

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Female

Language

English-- Good   

Age

20 ~ 30

Location

Kampong Cham; Kandal; Takeo;

Publish Date

Jan-11-2016

Closing Date

Feb-09-2016
   បញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អតិថិជនចូលក្នុងប្រព័ន្ធ
 បោះពុម្ពឯកសារឥណទានជូនមន្ត្រីឥណទាន
 បញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ
 គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ក្នុងកំរិតសាខា
 ធ្វើរបាយការណ៏ជូនប្រធានសាខានិងស្នាក់ការកណ្តាល
 រក្សាទិន្នន័យនៅកំរិតសាខា(Back up)
 ទទួលទូរស័ព្ទដែលអតិថិជនទំនាក់ទំនងមក
 ធ្វើការផ្ទេរសាច់ប្រាក់រវាងធនាគារដៃគូនិងស្នាក់ការកណ្តាល
 រៀបចំទុកដាក់ឯកសារនៅកំរិតសាខា
 គ្រប់គ្រងនិងធ្វើសំណើរសំភារៈការិយាល័យ
   មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង ឬ ទុតិយភូមិ
 ជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឯកទេសពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានចំណេះល្អបង្គួរលើ ការទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ ការលក់ សេវាកម្មអតិថិជន និងការផ្តល់ឥណទាន
 ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ មានភាពវាងវៃ និងទិសដៅអាជីពត្រឹមត្រូវ
 ជាមនុស្ស រួសរាយ រាក់ទាក់ និងចូលចិត្តកិច្ចការទំនាក់ទំនង
 មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំរើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Chann Sokhsoeung

Phone

088 39 17 007 / 015 333 247

Email

[email protected]

Website

Address

#096 St.02 Takhmao Village, Takhmao commune, Takhmao City, Kandal Province
  F.E.D Application Form.pdf Teller_Annoucement for FED.pdf