ចិន៖​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ក្រោយ​ឆ្នាំ ២០១៦ នឹង​មិន​អាច​មាន​លើស​ពី ៦,៥%

  នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​នៅ​បន្ត​ផុសស្រួយ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី១ នៃ​សប្តាហ៍​ថ្មី។ នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ តម្លៃ​ភាគហ៊ុន​នៅ​ផ្សារ​ភាគហ៊ុន​ក្នុង​ទីក្រុង​សៀងហៃ​បាន​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ នោះ​បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​អន្តរាគមន៍​របស់​រដ្ឋាភិបាល​លើ​តម្លៃប្រាក់​យ័ន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​សប្តាហ៍​កន្លង​ទៅ​ក៏​ដោយ។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ ទីប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល​ម្នាក់​បាន​និយាយ​ប្រាប់​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ចិន​នៅ​ក្រោយ​ឆ្នាំ ២០១៦ ក៏​មិន​អាច​មាន​លើស​ពី ៦,៥% ដែរ។