ស៊ុយអ៊ែដក៏​មាន​អំពើ​ហឹង្សា​លើស្រ្តី​ បង្ក​ឡើង​ដោយ​ជនបរទេស ​ដូច​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​ដែរ

ជាង​មួយ​សប្តាហ៍ ​បន្ទាប់​ពី​ហេតុការណ៍​បំពារបំពាន​ផ្លូវភេទ​លើ​ស្រ្តី ​នៅ​ទីក្រុង​កូឡូញ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ កំពុងតែ​ក្តៅ​គគុក​ នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ​១១​មករា​ នគរបាល​ប្រទេស​ស៊ុយអ៊ែដ ​បាន​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​ថា ​ប្រទេស​ខ្លួន​ក៏​មាន​ករណី​បំពារបំពាន​ផ្លូវភេទ​លើ​ស្រ្តី ​ជា​ច្រើន​ករណី​ផង​ដែរ​ នា​ពេល​កន្លង​មក​ ក៏​ប៉ុន្តែ​នគរ​បាន​មិន​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​តួលេខ ​និង​ព័ត៌មាន​នេះ​ទេ។ ដូចគ្នា​នឹង​ករណី​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​ដែរ​ គឺ​ជន​សង្ស័យ​ក្នុង​ករណី​ទាំងនេះ ​គឺ​ភាគច្រើន​សុទ្ធសឹង​ជា​ជន​បរទេស​ទាំងអស់។