ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន


ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

អ្នក​ថត​រូប មក​ពី​ប្រទេស​កាណាដា​ម្នាក់ គឺ​លោក Mikaël Theimer បាន​​បង្ហាញ​ពី​រូប​ថត​របស់​​មិត្ត​ស្រី​​​លើ​វិបសាយ​ខ្លួន​ផ្ទាល់​ ដោយ​បាន​និយាយ​ថា​ លោក​ស្រលាញ់​នាង​ណាស់​ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ជា​បញ្ហា​នោះ​គឺ ​មិត្ត​ស្រី​លោក​អៀន មិន​ព្រម​ឲ្យ​ថត​រូប​ទេ។

 

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន
 

ទោះ​ជា មិត្ត​ស្រី Mikaël Theimer ​ស្រលាញ់​អ្នក​ថត​រូប​ តែ​​នាង​មិន​ស្រលាញ់​​​ និង​មិន​ចូល​ចិត្ត​ការ​ថត​រូប​​បង្ហោះ​អ្វី​នោះ​ទេ ។ Mikaël Theimer បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា គ្រប់​ពេល​ដែល​គាត់​ចាប់​កាន់​កាមេរ៉ា​ប្រុង​នឹង​ថត​រូប​ មិត្ត​ស្រី​គាត់ នាង​តែង​រក​វិធី​​​បាំង​មុខ​ កុំ​ឲ្យ​ឃើញ​។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប​មួយ​ចំនួន ដែល​ Mikaël Theimer បាន​បង្ហាញ​ពី​មិត្ត​ស្រី​របស់​លោក៖

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន ទៅ​មើល​ ​រូប​ថត​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​​​​​​ ជាង​​ថត​រូប​ ដែល​មាន​មិត្ត​ស្រី​ពូកែ​អៀន

 

ចុចអាន៖ សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ចិន​ជាង​១០០០នាក់ ស្លៀក​ប៊ីគីនីប្រលង​​ធ្វើ​​នារី​អាកាសចរ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន​ រតនា
ប្រភព៖ mikaeltheimer
​​