ការប្រកួតច្នៃម៉ូត រ៉ូបកូនក្រមុំ ធ្វើពីក្រាដាស អនាម័យ

យោងទៅតាមគេហទំព័រ Yahoo បានឲ្យដឹងថា វ៉េបសាយ Cheap-Chic-Weddings.com បានធ្វើការ ប្រកាសអ្នកដែលបានឈ្នះដោយមានស្នាដៃ ឆ្នើមក្នុងការច្នៃម៉ូតរ៉ូបកូន ក្រមុំធ្វើអំពីក្រដាសអនាម័យ នៅក្នុងកម្មវិធីជឿឬមិនជឿ។

បេក្ខជនចំនួន៣រួបដែលបានជាប់នៅក្នុង វគ្គផ្តាច់ព្រ័ទ្ធត្រូវបានទៅលើ បេក្ខជនដែលមកពីប្រទេស តៃវ៉ាន់ Illinois និងរដ្ឋតិចសាស ដោយសារតែពួកគេមានទឹកដៃ ល្អជាងគេបំផុតក្នុងចំនោមបេក្ខជន ដែលមកពីបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនទៀតទូទាំងពិភពលោក។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា អ្នកដែលបានទទួលជ័យលាភីទាំងនោះ បានទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ ហើយរ៉ូបកូនក្រមុំដែលបានឈ្នះទាំង៣សម្រាប់នោះ ត្រូវបានយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីររបស់កម្មវិធីជឿ ឬមិនជឿជុំវិញពិភពលោក៕

ការប្រកួតច្នៃម៉ូត រ៉ូបកូនក្រមុំ ធ្វើពីក្រាដាស អនាម័យ

ការប្រកួតច្នៃម៉ូត រ៉ូបកូនក្រមុំ ធ្វើពីក្រាដាស អនាម័យ

ការប្រកួតច្នៃម៉ូត រ៉ូបកូនក្រមុំ ធ្វើពីក្រាដាស អនាម័យ