២០ប្រទេស ដែលមើលរឿង សិច ជ្រើនជាងគេ លើពិភពលោក

បរទេស៖ យើងប្រហែល ជាគ្មានមេដាយច្រើន ដូចព្រឹត្តិការណ៍ អូឡាំពិកនោះទេ  ប៉ុន្តែយើងអាច បង្ហាញតាមរយៈក្រាបមួយ នៃចំនួនអ្នក មើលរឿងសិច រហូតដល់ទៅ ៧៥ជីហ្គាបាយ (75GB)  ដោយប្រើរយៈពេលតែ១វិនាទី ក្នុងការមើលរឿងសិច ។

គេហទំព័រសិច  Pornhub បានបង្ហាញពី ទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំ របស់ពួកគេ ជាមួយនឹងចំនួន អ្នកមើលដ៏ច្រើនលើសលប់។ ទិន្នន័យដែលបង្ហាញនោះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងមួយវិនាទី ប្រើប្រាស់ទំហំ ៧៥ជីហ្គាបាយ (75GB) ដោយមានមនុស្សមើល យ៉ាងច្រើនលើសលប់បំផុត  ដែលសរុបជាម៉ោង ៤.៣ លានម៉ោង   ហើយ១២វីដេអូនៃរឿងសិច មើលដោយមនុស្សម្នាក់  សរុបអ្នកទស្សនាគឺ ២១.២ពាន់លាននាក់ ។

គេហទំព័រខាងលើ បានបង្ហាញចំនួន២០ ប្រទេស ដែលមានអ្នកមើល រឿងសិចច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥  ដោយក្នុងនោះ ឥណ្ឌាវ៉ាដាច់កាណាដា ឡើងមកកាន់លេខរៀងទី០៣ នៃក្រាប  ចក្រភពអង់គ្លេសលំដាប់ទី២ និង អាម៉េរិកលំដាប់ទី១ ដែលមានអ្នកមើល វីដេអូសិចច្រើនជាងគេបំផុត។

ទិនន័យកើនឡើងរបស់ឥណ្ឌាមិនធ្លាប់មាន ដោយសារតែ រដ្ឋាភិបាលលុបចោល ដោយហាមផ្តាច់មិន ឲ្យរួមរ័ក ជាមួយនឹងតុក្កតាសិច ឬឧបករណ៍ ដែលផ្តល់សុភមង្គល ផ្នែកអារម្មណ៍សិចនោះ ៕

២០ប្រទេស ដែលមើលរឿង សិច ជ្រើនជាងគេ លើពិភពលោក

២០ប្រទេស ដែលមើលរឿង សិច ជ្រើនជាងគេ លើពិភពលោក