សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងរៀបចំ កែលម្អសួនច្បារ តាមមាត់ទន្លេ

ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ បាននិងកំពុងកែលម្អសួនច្បារស្របមាត់ទន្លេ

ចាប់ពីព្រះអង្គដង្កើដល់សាលសន្និសីទចតុមុខ និងរៀបកម្រាលចិញ្ចើមផ្លូវ ជាបន្ទះថ្មក្រានីតផងដែរ ដើម្បីសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញ។

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុកថា "នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងកែលម្អសួនច្បារ ស្របមាត់ទន្លេ ចាប់ពីព្រះអង្គដង្កើដល់សាលសន្និសីទចតុមុខ

និងរៀបកម្រាលចិញ្ចើមជាបន្ទះថ្មក្រានីត" ៕

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងរៀបចំ កែលម្អសួនច្បារ តាមមាត់ទន្លេ

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងរៀបចំ កែលម្អសួនច្បារ តាមមាត់ទន្លេ

សាលា រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងរៀបចំ កែលម្អសួនច្បារ តាមមាត់ទន្លេ